czwartek, 5 marca 2015

Witaj, strudzony wędrowcze. 
Czego dusza pragnie? 

Następna ocena:
Nim zgaśnie słońce: 60%
Hope Land of Grafic